Ví nam dáng ngang, thiết kế đơn giản, hiện đại

Sản phẩm chưa được nhà cung cấp xác nhận tiếp tục bán
1 - 2
225.000đ / Chiếc
3 - 4
194.000đ / Chiếc
≥ 5
182.000đ / Chiếc
Ước tính phí vận chuyển
Địa chỉ kho:
TP Hồ Chí Minh
Mã sản phẩm:
1081043
Trọng lượng:
0.20kg/Chiếc
Thanh toán:
Chia sẻ:
Bảo hộ người mua
  • Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
  • Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
  • Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Phí vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến:
... - ... - ...
: 0đ

Hãng vận chuyển:

Phí vận chuyển:

0đ

Quy trình đặt hàng
Chat với chúng tôi