Bán buôn bán sỉ Thuỷ, hải sản giá rẻ

(6 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Cá Bò hòm tươi ngon từ đảo Phú Quý

≥ 1 250.000 đ

250.000 đ

Cá Bò hòm tươi ngon từ đảo Phú Quý

Hải Sản Đảo Phú Quý
Cá mú chấm lai tươi ngon từ đảo Phú Quý

1 - 5 240.000 đ

≥ 5 210.000 đ

210.000 đ

Cá mú chấm lai tươi ngon từ đảo Phú Quý

Hải Sản Đảo Phú Quý
Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 25-30 cm

1 - 5 310.000 đ

≥ 5 280.000 đ

280.000 đ

Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 25-30 cm

Hải Sản Đảo Phú Quý
Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 20-25 cm

1 - 5 300.000 đ

≥ 5 270.000 đ

270.000 đ

Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 20-25 cm

Hải Sản Đảo Phú Quý
Mực ống- hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 15-20cm

1 - 5 290.000 đ

≥ 5 260.000 đ

260.000 đ

Mực ống- hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 15-20cm

Hải Sản Đảo Phú Quý
Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 10-15 cm

1 - 5 240.000 đ

≥ 5 210.000 đ

210.000 đ

Mực ống hải sản tươi ngon từ đảo Phú Quý, size 10-15 cm

Hải Sản Đảo Phú Quý
Chat với chúng tôi