Quy định đối với người bán

04/11/2015 | 15:48
1. Đặt tên shop
  • Tên shop phải rõ ràng để người mua có thể nhận diện, không gây hiểu nhầm hoặc nhầm lẫn với các yếu tố nhận diện danh hiệu, uy tín do Lưu Thông quy định;

  • Không đặt tên gian hàng là tên miền website;

  • Không đặt tên gian hàng là số điện thoại;

  • Không đặt tên gian hàng là địa chỉ cụ thể hoặc thông tin liên hệ;

  • Thông tin đăng ký, thông tin liên hệ được yêu cầu phải đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất và đúng với thực tế;

  • Không sử dụng các ký tự đặc biệt hoặc từ ngữ mạo danh Lưu Thông hoặc các thương hiệu, nhãn hiệu khác.

2. Thời gian sử dụng
  • Shop phải được xác minh và kích hoạt trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký;

  • Shop không có hoạt động trong vòng 6 tháng có thể bị xoá khỏi hệ thống mà không cần báo trước.