Bán buôn bán sỉ Phôi nấm giá rẻ

(11 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Phôi nấm sò xám giống lai loại nhỏ

5 - 100 12.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm sò xám giống lai loại nhỏ

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm sò xám lớn giống lai

5 - 100 18.500đ

≥ 100 14.500đ

14.500đ

Phôi nấm sò xám lớn giống lai

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm mèo

5 - 100 10.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm mèo

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm linh chi lớn

5 - 100 18.500đ

≥ 100 14.500đ

14.500đ

Phôi nấm linh chi lớn

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Meo nấm rơm

5 - 20 10.000đ

20 - 100 8.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Meo nấm rơm

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm bào ngư lớn

5 - 100 18.500đ

≥ 100 14.500đ

14.500đ

Phôi nấm bào ngư lớn

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm hoàng kim

5 - 20 15.000đ

20 - 100 8.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm hoàng kim

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm sò trắng

5 - 20 11.000đ

20 - 100 8.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm sò trắng

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm hồng ngọc

5 - 20 16.000đ

20 - 100 14.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm hồng ngọc

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm linh chi đỏ

5 - 20 14.000đ

20 - 100 8.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm linh chi đỏ

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Phôi nấm bào ngư xám

5 - 20 10.000đ

20 - 100 8.000đ

≥ 100 7.000đ

7.000đ

Phôi nấm bào ngư xám

Trồng Nấm Sạch Tại Nhà
Chat với chúng tôi