Bán buôn bán sỉ Ổ cứng giá rẻ

Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 960GB - 2.5

1 - 5 10.700.000đ

≥ 5 10.680.000đ

10.680.000đ

Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 960GB - 2.5

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng PC Western Digital 500GB

≥ 1 850.000đ

850.000đ

Ổ cứng PC Western Digital 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ô cứng PC Sea gate 250GB

≥ 1 330.000đ

330.000đ

Ô cứng PC Sea gate 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng PC Seagate 250GB

≥ 1 330.000đ

330.000đ

Ổ cứng PC Seagate 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ô cứng PC Sea gate 120GB

≥ 1 170.000đ

170.000đ

Ô cứng PC Sea gate 120GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Máy tính để bàn Seagate 120GB

≥ 1 170.000đ

170.000đ

Ổ cứng Máy tính để bàn Seagate 120GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Seagate 500GB

1 - 5 800.000đ

≥ 5 790.000đ

790.000đ

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng PC Seagate 1TB 7200rpm

≥ 1 1.090.000đ

1.090.000đ

Ổ cứng PC Seagate 1TB 7200rpm

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop 80GB Sata

≥ 1 320.000đ

320.000đ

Ổ cứng Laptop 80GB Sata

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 80GB

≥ 1 320.000đ

320.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 80GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop 120GB

≥ 1 390.000đ

390.000đ

Ổ cứng Laptop 120GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Toshiba 120GB

≥ 1 390.000đ

390.000đ

Ổ cứng Laptop Toshiba 120GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 120GB

≥ 1 390.000đ

390.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 120GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng PC Western Digital 1TB

≥ 1 1.050.000đ

1.050.000đ

Ổ cứng PC Western Digital 1TB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 240GB - 2.5

1 - 5 3.100.000đ

≥ 5 3.080.000đ

3.080.000đ

Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 240GB - 2.5

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 480GB - 2.5

1 - 5 5.200.000đ

≥ 5 4.980.000đ

4.980.000đ

Ổ cứng SSD SAMSUNG PM863 - 480GB - 2.5

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 160GB

1 - 5 490.000đ

≥ 5 480.000đ

480.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 160GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 250GB

1 - 5 590.000đ

≥ 5 580.000đ

580.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 320GB

1 - 5 690.000đ

≥ 5 680.000đ

680.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 320GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Western Digital 500GB

1 - 5 820.000đ

≥ 5 810.000đ

810.000đ

Ổ cứng Laptop Western Digital 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Seagate 160GB

1 - 5 490.000đ

≥ 5 480.000đ

480.000đ

Ổ cứng Laptop Seagate 160GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Seagate 250GB

1 - 5 590.000đ

≥ 5 580.000đ

580.000đ

Ổ cứng Laptop Seagate 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Seagate 320GB

1 - 5 690.000đ

≥ 5 680.000đ

680.000đ

Ổ cứng Laptop Seagate 320GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Seagate 500GB

1 - 5 850.000đ

≥ 5 840.000đ

840.000đ

Ổ cứng Laptop Seagate 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Hiatchi 160GB

1 - 5 490.000đ

≥ 5 480.000đ

480.000đ

Ổ cứng Laptop Hiatchi 160GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Hitachi 250GB

1 - 5 590.000đ

≥ 5 580.000đ

580.000đ

Ổ cứng Laptop Hitachi 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng PC Western Digital 250GB

1 - 5 390.000đ

≥ 5 385.000đ

385.000đ

Ổ cứng PC Western Digital 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Hitachi 320GB

1 - 5 690.000đ

≥ 5 680.000đ

680.000đ

Ổ cứng Laptop Hitachi 320GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Hitachi 500GB

1 - 5 850.000đ

≥ 5 840.000đ

840.000đ

Ổ cứng Laptop Hitachi 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Toshiba 160GB

1 - 5 490.000đ

≥ 5 480.000đ

480.000đ

Ổ cứng Laptop Toshiba 160GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Toshiba 250GB

1 - 5 590.000đ

≥ 5 580.000đ

580.000đ

Ổ cứng Laptop Toshiba 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Samsung 250GB

1 - 5 590.000đ

≥ 5 580.000đ

580.000đ

Ổ cứng Laptop Samsung 250GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Samsung 320GB

1 - 5 690.000đ

≥ 5 680.000đ

680.000đ

Ổ cứng Laptop Samsung 320GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Toshiba 320GB

1 - 5 690.000đ

≥ 5 680.000đ

680.000đ

Ổ cứng Laptop Toshiba 320GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Samsung 160GB

1 - 5 490.000đ

≥ 5 480.000đ

480.000đ

Ổ cứng Laptop Samsung 160GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Samsung 500GB

1 - 5 850.000đ

≥ 5 840.000đ

840.000đ

Ổ cứng Laptop Samsung 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Ổ cứng Laptop Toshiba 500GB

1 - 5 760.000đ

≥ 5 750.000đ

750.000đ

Ổ cứng Laptop Toshiba 500GB

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Samsung 80GB - 7200rpm - 8MB cache - IDE

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Samsung 80GB - 7200rpm - 8MB cache - IDE

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Samsung 80GB - 7200rpm - 8MB cache - IDE

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Samsung 80GB - 7200rpm - 8MB cache - IDE

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Hitachi 80GB - 7200rpm - 8MB cache - SATA

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Hitachi 80GB - 7200rpm - 8MB cache - SATA

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Western Digital 80GB - 7200rpm - 2MB Cache - SATA

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Western Digital 80GB - 7200rpm - 2MB Cache - SATA

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 8MB cache - SATA

≥ 1 500.000đ

500.000đ

SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 8MB cache - SATA

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 2MB cache - IDE

≥ 1 500.000đ

500.000đ

SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 2MB cache - IDE

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Samsung 80GB - 7200rpm - 2MB cache - SATA

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Samsung 80GB - 7200rpm - 2MB cache - SATA

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
SEAGATE Barracuda 160GB - 7200rpm 2MB cache - SATAII

≥ 1 550.000đ

550.000đ

SEAGATE Barracuda 160GB - 7200rpm 2MB cache - SATAII

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 8MB cache - SATAII

≥ 1 450.000đ

450.000đ

SEAGATE Barracuda 80GB - 7200rpm 8MB cache - SATAII

Linh kiện, Phụ kiện laptop giá rẻ
Chat với chúng tôi