Danh mục sản phẩm
Mở shop

Bán buôn bán sỉ Nhẫn giá rẻ

(27 sản phẩm)
Danh mục:
Lọc theo giá: -
  • Bán buôn Bán lẻ
Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 mũi tên

1 - 2 275.000 đ

2 - 5 247.500 đ

≥ 5 220.000 đ

220.000 đ

Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 mũi tên

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 tháp Eiffel

1 - 2 275.000 đ

2 - 5 247.500 đ

≥ 5 220.000 đ

220.000 đ

Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 tháp Eiffel

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 trái tim

1 - 2 275.000 đ

2 - 5 247.500 đ

≥ 5 220.000 đ

220.000 đ

Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 trái tim

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 mặt tròn

1 - 2 275.000 đ

2 - 5 247.500 đ

≥ 5 220.000 đ

220.000 đ

Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 mặt tròn

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 hoa tulip

1 - 2 275.000 đ

2 - 5 247.500 đ

≥ 5 220.000 đ

220.000 đ

Nhẫn bạc Italy cao cấp 925 hoa tulip

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn mã não trơn màu, phong cách đơn giản, hiện đại

1 - 2 100.000 đ

2 - 5 90.000 đ

≥ 5 80.000 đ

80.000 đ

Nhẫn mã não trơn màu, phong cách đơn giản, hiện đại

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn bạc 925 cao cấp gắn ngọc trai thiên nhiên kết hợp pha lê bảy màu

1 - 2 750.000 đ

2 - 5 675.000 đ

≥ 5 600.000 đ

600.000 đ

Nhẫn bạc 925 cao cấp gắn ngọc trai thiên nhiên kết hợp pha lê bảy màu

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế mặt trời trắng, chất hợp kim cao cấp

1 - 10 120.000 đ

≥ 10 84.000 đ

84.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế mặt trời trắng, chất hợp kim cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

≥ 1 776.000 đ

776.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá sang trọng, chất bạc cao cấp

≥ 1 825.000 đ

825.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá sang trọng, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đá trái tim, chất bạc cao cấp

≥ 1 690.000 đ

690.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đá trái tim, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá nhỏ, chất bạc cao cấp

≥ 1 792.000 đ

792.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá nhỏ, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá sang trọng, chất bạc cao cấp

≥ 1 733.000 đ

733.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá sang trọng, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá đơn giãn, chất bạc cao cấp

≥ 1 792.000 đ

792.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá đơn giãn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế sang trọng, chất bạc cao cấp

≥ 1 683.000 đ

683.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế sang trọng, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế vòng tròn, chất bạc cao cấp

≥ 1 617.000 đ

617.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế vòng tròn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá, chất bạc cao cấp

≥ 1 650.000 đ

650.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

≥ 1 650.000 đ

650.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế phối màu đính đá, chất bạc cao cấp

≥ 1 677.000 đ

677.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế phối màu đính đá, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá đơn giãn, hợp kim cao cấp

≥ 1 611.000 đ

611.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đính đá đơn giãn, hợp kim cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

≥ 1 502.000 đ

502.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

≥ 1 436.000 đ

436.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế đơn giãn, chất bạc cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế táo đỏ, hợp kim cao cấp

≥ 1 65.000 đ

65.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế táo đỏ, hợp kim cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế mặt trời vàng, hợp kim cao cấp

≥ 1 120.000 đ

120.000 đ

Nhẫn đeo tay thời trang, thiết kế mặt trời vàng, hợp kim cao cấp

TRANG SỨC LA NYMPHE
TRANG SỨC LA NYMPHE
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 76
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn nữ đính đá thời trang, sang trọng

1 - 2 105.000 đ

2 - 5 94.500 đ

≥ 5 84.000 đ

84.000 đ

Nhẫn nữ đính đá thời trang, sang trọng

Trang sức Thu Sương
Trang sức Thu Sương
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 65
Địa chỉ: Hải Phòng
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn nữ thời trang, kiểu dáng 2 vòng đan chéo hiện đại

≥ 5 15.000 đ

15.000 đ

Nhẫn nữ thời trang, kiểu dáng 2 vòng đan chéo hiện đại

SHOP SỈ SIÊU RẺ
SHOP SỈ SIÊU RẺ
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 109
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Nhẫn đeo tay nữ, thiết kế đính ngọc trai có ba màu lựa chọn

1 - 5 99.000 đ

5 - 10 79.000 đ

≥ 10 69.000 đ

69.000 đ

Nhẫn đeo tay nữ, thiết kế đính ngọc trai có ba màu lựa chọn

TRANG SỨC BÉ HEO
TRANG SỨC BÉ HEO
Loại hình: Thời trang
Đang bán: 95
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Chat với chúng tôi