Bán buôn bán sỉ Máy hút mùi, hút bụi giá rẻ

(101 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Quạt thổi thảm 3 tốc độ HC 535

≥ 1 3.500.000đ

3.500.000đ

Quạt thổi thảm 3 tốc độ HC 535

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Quạt Thổi khô IZI-900

≥ 1 4.200.000đ

4.200.000đ

Quạt Thổi khô IZI-900

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Quạt Thổi HF 900

≥ 1 4.200.000đ

4.200.000đ

Quạt Thổi HF 900

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Quạt sấy thảm BF535

≥ 1 3.300.000đ

3.300.000đ

Quạt sấy thảm BF535

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Motor công suất 1200W

≥ 1 870.000đ

870.000đ

Motor công suất 1200W

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Ống mềm máy hút bụi 30L,70L,80L,90L

≥ 1 350.000đ

350.000đ

Ống mềm máy hút bụi 30L,70L,80L,90L

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Bàn Hút Nước Máy Hút Bụi

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Bàn Hút Nước Máy Hút Bụi

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Ống mềm máy hút bụi 15L

≥ 1 350.000đ

350.000đ

Ống mềm máy hút bụi 15L

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
TÚI LỌC BỤI 30L,70L,80L,90L (Không vành)

≥ 1 350.000đ

350.000đ

TÚI LỌC BỤI 30L,70L,80L,90L (Không vành)

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Phụ tùng máy hút bụi

≥ 1 950.000đ

950.000đ

Phụ tùng máy hút bụi

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp Align CE 1016

≥ 1 3.870.000đ

3.870.000đ

Máy hút bụi công nghiệp Align CE 1016

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp Align CE-2022

≥ 1 4.680.000đ

4.680.000đ

Máy hút bụi công nghiệp Align CE-2022

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp Align AMT-10.0

≥ 1 7.500.000đ

7.500.000đ

Máy hút bụi công nghiệp Align AMT-10.0

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp ROLY WL 25

≥ 1 2.700.000đ

2.700.000đ

Máy hút bụi – nước Công Nghiệp ROLY WL 25

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi – nước ROLY WL 100

≥ 1 6.300.000đ

6.300.000đ

Máy hút bụi – nước ROLY WL 100

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI VẬN HÀNH BẰNG KHÍ NÉN AVC-55 EX

≥ 1 5.900.000đ

5.900.000đ

MÁY HÚT BỤI VẬN HÀNH BẰNG KHÍ NÉN AVC-55 EX

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI BẰNG ĐIỆN EVC-550 EX

≥ 1 Giá liên hệ

Giá liên hệ

MÁY HÚT BỤI BẰNG ĐIỆN EVC-550 EX

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY GIẶT GHẾ GBP 20 – LAVOR ITALY

≥ 1 12.300.000đ

12.300.000đ

MÁY GIẶT GHẾ GBP 20 – LAVOR ITALY

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI VENTI X

≥ 1 4.230.000đ

4.230.000đ

MÁY HÚT BỤI VENTI X

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp khô & ướt APOLO IF

≥ 1 13.500.000đ

13.500.000đ

Máy hút bụi công nghiệp khô & ướt APOLO IF

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp khô & ướt SOLARIS IF

≥ 1 17.500.000đ

17.500.000đ

Máy hút bụi công nghiệp khô & ướt SOLARIS IF

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi khô TYPHOON SM 120

≥ 1 4.900.000đ

4.900.000đ

Máy hút bụi khô TYPHOON SM 120

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi khô TYPHOON 122

≥ 1 5.850.000đ

5.850.000đ

Máy hút bụi khô TYPHOON 122

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 335

≥ 1 7.380.000đ

7.380.000đ

Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 335

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 463

≥ 1 12.300.000đ

12.300.000đ

Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 463

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON SM 580

≥ 1 13.600.000đ

13.600.000đ

Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON SM 580

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 572

≥ 1 14.100.000đ

14.100.000đ

Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 572

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 678

≥ 1 16.920.000đ

16.920.000đ

Máy hút bụi -nước Công Nghiệp TYPHOON 678

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp IZI-30

≥ 1 3.200.000đ

3.200.000đ

Máy hút bụi công nghiệp IZI-30

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp IZI-80

≥ 1 7.150.000đ

7.150.000đ

Máy hút bụi công nghiệp IZI-80

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp IZI-70

≥ 1 6.200.000đ

6.200.000đ

Máy hút bụi công nghiệp IZI-70

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Anex AG-1098 ( 3 Chức Năng)

≥ 1 2.500.000đ

2.500.000đ

Máy hút bụi Anex AG-1098 ( 3 Chức Năng)

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Anex AG-1200

≥ 1 4.950.000đ

4.950.000đ

Máy hút bụi Anex AG-1200

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S1/15

≥ 1 3.050.000đ

3.050.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S1/15

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S1/30

≥ 1 3.400.000đ

3.400.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S1/30

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S3/60

≥ 1 6.250.000đ

6.250.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S3/60

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S2/60

≥ 1 5.600.000đ

5.600.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S2/60

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

≥ 1 6.250.000đ

6.250.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 603J-3

≥ 1 6.250.000đ

6.250.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 603J-3

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S3/80

≥ 1 7.000.000đ

7.000.000đ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO Model: S3/80

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-570 (15L)

≥ 1 2.400.000đ

2.400.000đ

Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-570 (15L)

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-575 (30L)

≥ 1 2.600.000đ

2.600.000đ

Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-575 (30L)

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-585-3 (80L)

≥ 1 4.800.000đ

4.800.000đ

Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-585-3 (80L)

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Fiorentini F46F1

≥ 1 14.200.000đ

14.200.000đ

Máy hút bụi Fiorentini F46F1

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy giặt Thảm – Ghế Fiorentini L215

≥ 1 15.400.000đ

15.400.000đ

Máy giặt Thảm – Ghế Fiorentini L215

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16

≥ 1 1.650.000đ

1.650.000đ

Máy hút bụi Hitachi CV-BM16

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18

≥ 1 2.200.000đ

2.200.000đ

Máy hút bụi Hitachi CV-BH18

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Máy hút bụi Hitachi CV-W2000

≥ 1 2.590.000đ

2.590.000đ

Máy hút bụi Hitachi CV-W2000

CTy TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ INFO – TECH
Chat với chúng tôi