Bán buôn bán sỉ Máy cầm tay giá rẻ

(18 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

≥ 1 450.000đ

450.000đ

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF-200

≥ 1 5.280.000đ

5.280.000đ

Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF-200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF02-200

≥ 1 5.800.000đ

5.800.000đ

Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF02-200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF02-250

≥ 1 6.850.000đ

6.850.000đ

Máy khoan rút lõi bê tông DCA Model: Z1Z-FF02-250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-14A
Giá liên hệ

Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-14A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Thiết bị hút bụi cho máy khoan bê tông Model: G25
Giá liên hệ

Thiết bị hút bụi cho máy khoan bê tông Model: G25

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Thiết bị hút bụi cho máy khoan rút lõi khô Model: P85
Giá liên hệ

Thiết bị hút bụi cho máy khoan rút lõi khô Model: P85

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-5V

≥ 1 12.500.000đ

12.500.000đ

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-5V

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-6DS
Giá liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-6DS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-10DS
Giá liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-10DS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-18S
Giá liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-18S

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-4N

≥ 1 13.800.000đ

13.800.000đ

Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-4N

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-6A
Giá liên hệ

Máy khoan lấy mẫu bê tông Cabel CSN-6A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-10DS

≥ 1 3.600.000đ

3.600.000đ

Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-10DS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan lỗ tường

≥ 1 9.780.000đ

9.780.000đ

Máy khoan lỗ tường

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan sắt DW-205

≥ 1 600.000đ

600.000đ

Máy khoan sắt DW-205

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan 3 tay cầm Modle: DW-216

≥ 1 900.000đ

900.000đ

Máy khoan 3 tay cầm Modle: DW-216

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc Model: DW-329

≥ 1 750.000đ

750.000đ

Máy mài góc Model: DW-329

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc Model: DW-327

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Máy mài góc Model: DW-327

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc Model: DW-366

≥ 1 925.000đ

925.000đ

Máy mài góc Model: DW-366

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc Model: DW-367

≥ 1 980.000đ

980.000đ

Máy mài góc Model: DW-367

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy chà nhám tường Model: YS-M860

≥ 1 2.800.000đ

2.800.000đ

Máy chà nhám tường Model: YS-M860

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài 2 đá Model: RBG150N

≥ 1 1.500.000đ

1.500.000đ

Máy mài 2 đá Model: RBG150N

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy đục bê tông DW708

≥ 1 3.500.000đ

3.500.000đ

Máy đục bê tông DW708

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài 2 đá DP7200T

≥ 1 800.000đ

800.000đ

Máy mài 2 đá DP7200T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài 2 đá L-180

≥ 1 700.000đ

700.000đ

Máy mài 2 đá L-180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài 2 đá L-250

≥ 1 850.000đ

850.000đ

Máy mài 2 đá L-250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài 2 đá L-375

≥ 1 950.000đ

950.000đ

Máy mài 2 đá L-375

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan & bắt vít Model: DW-200

≥ 1 540.000đ

540.000đ

Máy khoan & bắt vít Model: DW-200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy cắt góc đa năng Model: F-252
Giá liên hệ

Máy cắt góc đa năng Model: F-252

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài mối hàn Model: DG152

≥ 1 8.400.000đ

8.400.000đ

Máy mài mối hàn Model: DG152

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan, đục bê tông DW280T

≥ 1 1.900.000đ

1.900.000đ

Máy khoan, đục bê tông DW280T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài ngàm đầu ống kim loại

≥ 1 32.500.000đ

32.500.000đ

Máy mài ngàm đầu ống kim loại

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 15-150CI

≥ 1 3.799.000đ

3.799.000đ

Máy mài góc GWS 15-150CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

≥ 1 2.871.000đ

2.871.000đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 750-100

≥ 1 1.060.000đ

1.060.000đ

Máy mài góc GWS 750-100

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 7-100

≥ 1 1.012.000đ

1.012.000đ

Máy mài góc GWS 7-100

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 7-125

≥ 1 1.160.000đ

1.160.000đ

Máy mài góc GWS 7-125

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 7-100 ET

≥ 1 1.375.000đ

1.375.000đ

Máy mài góc GWS 7-100 ET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 8-125C

≥ 1 1.287.000đ

1.287.000đ

Máy mài góc GWS 8-125C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 12-125CI

≥ 1 2.608.000đ

2.608.000đ

Máy mài góc GWS 12-125CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 15-125CI

≥ 1 2.937.000đ

2.937.000đ

Máy mài góc GWS 15-125CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 15-125CIH

≥ 1 3.685.000đ

3.685.000đ

Máy mài góc GWS 15-125CIH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 20-180

≥ 1 2.431.000đ

2.431.000đ

Máy mài góc GWS 20-180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 22-180

≥ 1 2.761.000đ

2.761.000đ

Máy mài góc GWS 22-180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 13-125CI

≥ 1 2.607.000đ

2.607.000đ

Máy mài góc GWS 13-125CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 17-125CI

≥ 1 2.937.000đ

2.937.000đ

Máy mài góc GWS 17-125CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Máy mài góc GWS 17-150CI

≥ 1 3.685.000đ

3.685.000đ

Máy mài góc GWS 17-150CI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Chat với chúng tôi