Bán buôn bán sỉ Hoá chất công nghiệp giá rẻ

(80 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Trinatri Photphat

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Trinatri Photphat

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 Natri hydroxyt vảy 99%

≥ 1 320.000đ

320.000đ

Natri hydroxyt vảy 99%

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Axit axetic

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Axit axetic

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Natri hydroxyt 99%

≥ 1 360.000đ

360.000đ

Natri hydroxyt 99%

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Natri metabisunfit

≥ 1 520.000đ

520.000đ

Natri metabisunfit

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Trilon B

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Trilon B

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Hydrazin hydrat 80%

≥ 1 1.500.000đ

1.500.000đ

Hydrazin hydrat 80%

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Cationic axit mạnh

≥ 1 450.000đ

450.000đ

Cationic axit mạnh

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
NaDCC - Natri dicloxyanurat - viên clo khử trùng nước

≥ 1 110.000đ

110.000đ

NaDCC - Natri dicloxyanurat - viên clo khử trùng nước

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 Natri pecacbonat

≥ 1 56.000đ

56.000đ

Natri pecacbonat

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Than Antracite

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Than Antracite

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Oxi già-Hydrogen peroxit

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Oxi già-Hydrogen peroxit

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Oxi già

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Oxi già

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Axit citric tinh thể

≥ 1 400.000đ

400.000đ

Axit citric tinh thể

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
PAC - 31%

≥ 1 320.000đ

320.000đ

PAC - 31%

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Vichemfloc 62414

≥ 1 450.000đ

450.000đ

Vichemfloc 62414

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Natri hydroxit vảy

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Natri hydroxit vảy

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Natri hydroxit hạt

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Natri hydroxit hạt

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Thuốc tím-Potassium permangante

≥ 1 570.000đ

570.000đ

Thuốc tím-Potassium permangante

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Clorin-65%-15kg

≥ 1 270.000đ

270.000đ

Clorin-65%-15kg

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Clorin-Nhật-70%-45kg

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Clorin-Nhật-70%-45kg

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Nhôm sunphat tinh thể

≥ 1 370.000đ

370.000đ

Nhôm sunphat tinh thể

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Na2EDTA

≥ 1 380.000đ

380.000đ

Na2EDTA

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Dissolvine Na-2

≥ 1 400.000đ

400.000đ

Dissolvine Na-2

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Phèn đơn - Nhôm sunphats

≥ 1 450.000đ

450.000đ

Phèn đơn - Nhôm sunphats

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Phèn kép Amoni

≥ 1 250.000đ

250.000đ

Phèn kép Amoni

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Clorua vôi

≥ 1 120.000đ

120.000đ

Clorua vôi

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Thuốc tím

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Thuốc tím

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Natri clorua bột

≥ 1 720.000đ

720.000đ

Natri clorua bột

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Cloramin B - Khử trùng nước sinh hoạt

≥ 1 620.000đ

620.000đ

Cloramin B - Khử trùng nước sinh hoạt

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 VICHEMPAC-005 - PAC

≥ 1 360.000đ

360.000đ

VICHEMPAC-005 - PAC

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
TCCA viên sủi
520.000đ

TCCA viên sủi

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
TCCA bột

≥ 1 630.000đ

630.000đ

TCCA bột

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Axit Photphoric

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Axit Photphoric

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Axit Clohydric

≥ 1 460.000đ

460.000đ

Axit Clohydric

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Sắt III Clorua

≥ 1 630.000đ

630.000đ

Sắt III Clorua

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Axit Trichloroisocyanuric -20g
350.000đ

Axit Trichloroisocyanuric -20g

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Vichemfloc 62424

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Vichemfloc 62424

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Aquaclean ACF-SC

≥ 1 150.000đ

150.000đ

Aquaclean ACF-SC

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Aquaclean AlgAway 60 - Men sinh học xử lý rêu tảo
100.000đ

Aquaclean AlgAway 60 - Men sinh học xử lý rêu tảo

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 Magie clorua tinh thể

≥ 1 400.000đ

400.000đ

Magie clorua tinh thể

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Máng đãi bắt vàng bằng đồng mạ bạc

≥ 1 200.000đ

200.000đ

Máng đãi bắt vàng bằng đồng mạ bạc

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 Cốc thủy tinh có mỏ có vạch chịu nhiệt
1.200.000đ

Cốc thủy tinh có mỏ có vạch chịu nhiệt

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Bút đo pH 1-14 điện tử cầm tay

≥ 1 500.000đ

500.000đ

Bút đo pH 1-14 điện tử cầm tay

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Vichemtestgold

≥ 1 80.000đ

80.000đ

Vichemtestgold

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Máy phân kim loại quý tự động

≥ 1 2.147.483.647đ

2.147.483.650đ

Máy phân kim loại quý tự động

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Kali florua
55.000đ

Kali florua

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
 Kẽm oxit

≥ 1 120.000đ

120.000đ

Kẽm oxit

Công ty cổ phẩn hóa chất công nghệ mới việt nam
Chat với chúng tôi