Bán buôn bán sỉ Dược phẩm giá rẻ

(9 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Kem bôi trĩ TITANOREINE xách tay Pháp

1 - 2 220.000đ

2 - 3 200.000đ

≥ 3 190.000đ

190.000đ

Kem bôi trĩ TITANOREINE xách tay Pháp

Nhibongshop
CÂY MẬT GẤU

≥ 1 120.000đ

120.000đ

CÂY MẬT GẤU

Đặc Sản Tây Bắc Sạch
HÀ THỦ Ô ĐỎ

≥ 1 150.000đ

150.000đ

HÀ THỦ Ô ĐỎ

Đặc Sản Tây Bắc Sạch
Nấm Ngọc Cẩu khô.

≥ 1 250.000đ

250.000đ

Nấm Ngọc Cẩu khô.

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Nụ Tam thất bao tử

≥ 1 1.000.000đ

1.000.000đ

Nụ Tam thất bao tử

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Nụ Tam thất.

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Nụ Tam thất.

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Hoa Tam thất

≥ 1 250.000đ

250.000đ

Hoa Tam thất

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Củ Tam thất Bắc khô

≥ 1 2.800.000đ

2.800.000đ

Củ Tam thất Bắc khô

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Tam thất Mường tè. Củ dài

≥ 1 5.000.000đ

5.000.000đ

Tam thất Mường tè. Củ dài

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Bột Tam thất nam

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Bột Tam thất nam

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Bột Tam thất đen rừng Tây bắc

≥ 1 650.000đ

650.000đ

Bột Tam thất đen rừng Tây bắc

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Bột Tam thất Bắc

≥ 1 3.100.000đ

3.100.000đ

Bột Tam thất Bắc

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Hạt Đậu lào - Chữa Rắn cắn

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Hạt Đậu lào - Chữa Rắn cắn

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Củ nghệ trắng tươi.

≥ 1 100.000đ

100.000đ

Củ nghệ trắng tươi.

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Quả dứa rừng khô

≥ 1 90.000đ

90.000đ

Quả dứa rừng khô

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Quả tai Thỏ - Chữa bệnh tim

≥ 1 7.000đ

7.000đ

Quả tai Thỏ - Chữa bệnh tim

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Lá tắm Dao đỏ

≥ 1 90.000đ

90.000đ

Lá tắm Dao đỏ

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Nấm Linh chi rừng.

≥ 1 800.000đ

800.000đ

Nấm Linh chi rừng.

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Trà Nấm linh chi rừng - Nguyên chất

≥ 1 600.000đ

600.000đ

Trà Nấm linh chi rừng - Nguyên chất

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Hạt đỗ rừng - Chữa bệnh dạ dày

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Hạt đỗ rừng - Chữa bệnh dạ dày

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Sâm cau tươi - Tây bắc

≥ 1 100.000đ

100.000đ

Sâm cau tươi - Tây bắc

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Hà thủ Ô Đỏ khô

≥ 1 300.000đ

300.000đ

Hà thủ Ô Đỏ khô

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Tinh Bột Nghệ vàng

≥ 1 800.000đ

800.000đ

Tinh Bột Nghệ vàng

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
Kê Huyết Đằng

≥ 1 100.000đ

100.000đ

Kê Huyết Đằng

Thái Hưng Đặc Sản Tây Bắc
TAM THẤT NAM

≥ 1 900.000đ

900.000đ

TAM THẤT NAM

Đặc sản Hoàng Lâm
TAM THẤT BẮC

≥ 1 3.000.000đ

3.000.000đ

TAM THẤT BẮC

Đặc sản Hoàng Lâm
SÂU CHÍT KHÔ

≥ 1 3.900.000đ

3.900.000đ

SÂU CHÍT KHÔ

Đặc sản Hoàng Lâm
SÂM CAU

≥ 1 190.000đ

190.000đ

SÂM CAU

Đặc sản Hoàng Lâm
QUẢ TAM THẤT

≥ 1 450.000đ

450.000đ

QUẢ TAM THẤT

Đặc sản Hoàng Lâm
QUẢ DỨA RỪNG KHÔ

≥ 1 100.000đ

100.000đ

QUẢ DỨA RỪNG KHÔ

Đặc sản Hoàng Lâm
NỤ TAM THẤT BAO TỬ

≥ 1 800.000đ

800.000đ

NỤ TAM THẤT BAO TỬ

Đặc sản Hoàng Lâm
NHỤC THUNG DUNG

≥ 1 240.000đ

240.000đ

NHỤC THUNG DUNG

Đặc sản Hoàng Lâm
NGHỆ ĐEN KHÔ

≥ 1 160.000đ

160.000đ

NGHỆ ĐEN KHÔ

Đặc sản Hoàng Lâm
NẤM NGỌC CẨU TƯƠI

≥ 1 150.000đ

150.000đ

NẤM NGỌC CẨU TƯƠI

Đặc sản Hoàng Lâm
NẤM NGỌC CẨU KHÔ

≥ 1 450.000đ

450.000đ

NẤM NGỌC CẨU KHÔ

Đặc sản Hoàng Lâm
HOA TAM THẤT

≥ 1 530.000đ

530.000đ

HOA TAM THẤT

Đặc sản Hoàng Lâm
HOA ĐÀO KHÔ

≥ 1 150.000đ

150.000đ

HOA ĐÀO KHÔ

Đặc sản Hoàng Lâm
HÀ THỦ Ô ĐỎ

≥ 1 140.000đ

140.000đ

HÀ THỦ Ô ĐỎ

Đặc sản Hoàng Lâm
GIẢO CỐ LAM

≥ 1 170.000đ

170.000đ

GIẢO CỐ LAM

Đặc sản Hoàng Lâm
DÂM DƯƠNG HOẮC

≥ 1 250.000đ

250.000đ

DÂM DƯƠNG HOẮC

Đặc sản Hoàng Lâm
CÂY MẬT GẤU

≥ 1 110.000đ

110.000đ

CÂY MẬT GẤU

Đặc sản Hoàng Lâm
CÂY LÁ GAN

≥ 1 130.000đ

130.000đ

CÂY LÁ GAN

Đặc sản Hoàng Lâm
CÀ GAI LEO

≥ 1 190.000đ

190.000đ

CÀ GAI LEO

Đặc sản Hoàng Lâm
BỘT NGHỆ VÀNG

≥ 1 155.000đ

155.000đ

BỘT NGHỆ VÀNG

Đặc sản Hoàng Lâm
BỘT NGHỆ TRẮNG

≥ 1 800.000đ

800.000đ

BỘT NGHỆ TRẮNG

Đặc sản Hoàng Lâm
BỘT NGHỆ ĐEN

≥ 1 180.000đ

180.000đ

BỘT NGHỆ ĐEN

Đặc sản Hoàng Lâm
Dầu nóng xoa bóp Antiphlamine Hàn Quốc

≥ 1 130.000đ

130.000đ

Dầu nóng xoa bóp Antiphlamine Hàn Quốc

nguyennguyenshop12
Thuốc Đông y Đại Tràng Hoàn – Đặc Trị bệnh viêm ruột
980.000đ

Thuốc Đông y Đại Tràng Hoàn – Đặc Trị bệnh viêm ruột

Đông Dược Thái Y
Chat với chúng tôi