Dây chuyền nữ thời trang, thiết kế in chữ myfriend dể thương

1 - 2
45.000 đ / chiếc
3 - 10
40.000 đ / chiếc
≥ 11
20.000 đ / chiếc
Ước tính phí vận chuyển
Địa chỉ kho:
TP Hồ Chí Minh
Mã sản phẩm:
1025794
Trọng lượng:
0.20kg/chiếc
Thanh toán:
Chia sẻ:
Bảo hộ người mua
  • Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
  • Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
  • Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Phí vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến:
... - ... - ...
: 0đ

Hãng vận chuyển:

Phí vận chuyển:

0đ

    Số lượng: 0 chiếc

    Tổng tiền: 0đ

    Chat với chúng tôi