Bán buôn bán sỉ Cơ khí, chế tạo giá rẻ

(10 sản phẩm)
Lọc bởi
Lọc theo giá: - Lọc theo tỉnh thành:
  • Bán buôn
  • Bán lẻ
Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

≥ 1 390.000đ

390.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

≥ 1 400.000đ

400.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

≥ 1 420.000đ

420.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

≥ 1 430.000đ

430.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

≥ 1 530.000đ

530.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

≥ 1 570.000đ

570.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

≥ 1 670.000đ

670.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

≥ 1 720.000đ

720.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

≥ 1 490.000đ

490.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

≥ 1 530.000đ

530.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

≥ 1 575.000đ

575.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

≥ 1 600.000đ

600.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

≥ 1 630.000đ

630.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

≥ 1 660.000đ

660.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

≥ 1 735.000đ

735.000đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

≥ 1 750.000đ

750.000đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám kim cương A6

≥ 1 44.000đ

44.000đ

Nhám kim cương A6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ trụ 150x25x25
Giá liên hệ

Nỉ trụ 150x25x25

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ trụ D200xH700

≥ 1 6.800.000đ

6.800.000đ

Nỉ trụ D200xH700

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp Đức Zir-Aluminium 4" (100mm), #80

≥ 1 29.500đ

29.500đ

Nhám xếp Đức Zir-Aluminium 4" (100mm), #80

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp đế lưới D100 mm(4"), #120

≥ 1 6.500đ

6.500đ

Nhám xếp đế lưới D100 mm(4"), #120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Bánh nhám 150x25x25.4 mm, #120

≥ 1 45.000đ

45.000đ

Bánh nhám 150x25x25.4 mm, #120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Trụ cước thép 115x100, 0.3 mm

≥ 1 560.000đ

560.000đ

Trụ cước thép 115x100, 0.3 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám vòng D90 x 100mm #120

≥ 1 30.000đ

30.000đ

Nhám vòng D90 x 100mm #120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Con lăn cao su tự bung D90 x100

≥ 1 600.000đ

600.000đ

Con lăn cao su tự bung D90 x100

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Bánh nỉ trắng lông cừu
Giá liên hệ

Bánh nỉ trắng lông cừu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Con lăn cao su tự bung 90 x 100 mm

≥ 1 800.000đ

800.000đ

Con lăn cao su tự bung 90 x 100 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp trụ 120 x 100, #60

≥ 1 170.000đ

170.000đ

Nhám xếp trụ 120 x 100, #60

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp Đức Zir-Aluminium 4" (100mm), #120

≥ 1 29.500đ

29.500đ

Nhám xếp Đức Zir-Aluminium 4" (100mm), #120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám tờ 9" x 11", #80

≥ 1 5.200đ

5.200đ

Nhám tờ 9" x 11", #80

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp đế lưới D100 mm(4"), #80

≥ 1 6.500đ

6.500đ

Nhám xếp đế lưới D100 mm(4"), #80

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp xanh Inox 4" (100mm),#80

≥ 1 11.000đ

11.000đ

Nhám xếp xanh Inox 4" (100mm),#80

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ trụ lông cừu 100x100x19 mm

≥ 1 320.000đ

320.000đ

Nỉ trụ lông cừu 100x100x19 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Đá trụ cao su tạo sọc Inox 120x100

≥ 1 420.000đ

420.000đ

Đá trụ cao su tạo sọc Inox 120x100

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám xếp xanh Inox 5" (125mm),#120

≥ 1 17.000đ

17.000đ

Nhám xếp xanh Inox 5" (125mm),#120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Chén cước thép D125 mm

≥ 1 6.500đ

6.500đ

Chén cước thép D125 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ đỏ đế nhựa 4

≥ 1 7.500đ

7.500đ

Nỉ đỏ đế nhựa 4

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ xám đế nhựa 4"

≥ 1 7.500đ

7.500đ

Nỉ xám đế nhựa 4"

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nỉ trắng đế nhựa 4" (loại tốt)

≥ 1 10.500đ

10.500đ

Nỉ trắng đế nhựa 4" (loại tốt)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Nhám mài dẻo 4" (100 mm)

≥ 1 8.000đ

8.000đ

Nhám mài dẻo 4" (100 mm)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 9.0x150 mm

≥ 1 76.200đ

76.200đ

Mũi khoan bê tông 9.0x150 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 9.5 x 150 mm

≥ 1 83.600đ

83.600đ

Mũi khoan bê tông 9.5 x 150 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 10x150 mm

≥ 1 78.000đ

78.000đ

Mũi khoan bê tông 10x150 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 10.5x150 mm

≥ 1 92.000đ

92.000đ

Mũi khoan bê tông 10.5x150 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 11x150 mm

≥ 1 129.000đ

129.000đ

Mũi khoan bê tông 11x150 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông xuyên thép UXL26x260 mm
Giá liên hệ

Mũi khoan bê tông xuyên thép UXL26x260 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Mũi khoan bê tông 2.5 x 85 mm

≥ 1 28.000đ

28.000đ

Mũi khoan bê tông 2.5 x 85 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NGỌC LAN
Chat với chúng tôi