Danh mục sản phẩm
Mở shop

Bán buôn bán sỉ Cáp, sạc điện thoại giá rẻ

(22 sản phẩm)
Danh mục:
Lọc theo giá: -
  • Bán buôn Bán lẻ
Cáp dây rút 4 đầu - cap0094

≥ 1 55.000 đ

55.000 đ

Cáp dây rút 4 đầu - cap0094

TonyShop
TonyShop
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 33
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp dây dù USB - cap98757

≥ 1 50.000 đ

50.000 đ

Cáp dây dù USB - cap98757

TonyShop
TonyShop
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 33
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp Optical Digital 1 ra 2

≥ 1 85.000 đ

85.000 đ

Cáp Optical Digital 1 ra 2

Đồ Chơi Công Nghệ1
Đồ Chơi Công Nghệ1
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 31
Địa chỉ: Hà Nội
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc Nokia chân to

10 - 50 10.000 đ

≥ 50 9.000 đ

9.000 đ

Sạc Nokia chân to

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc Nokia chân kim

10 - 50 10.000 đ

≥ 50 9.000 đ

9.000 đ

Sạc Nokia chân kim

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc Ipad LA 12W

10 - 50 55.000 đ

≥ 50 50.000 đ

50.000 đ

Sạc Ipad LA 12W

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc LuMi A Xịn

10 - 50 20.000 đ

≥ 50 18.500 đ

18.500 đ

Sạc LuMi A Xịn

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc điện thoại dành cho SamSung 2A Loại 1

10 - 50 20.000 đ

≥ 50 19.000 đ

19.000 đ

Sạc điện thoại dành cho SamSung 2A Loại 1

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc nhanh điện thoại dành cho samsung Note 4 Xịn

10 - 50 62.000 đ

≥ 50 58.000 đ

58.000 đ

Sạc nhanh điện thoại dành cho samsung Note 4 Xịn

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc điện thoại dành cho SamSung Note 3 Xịn

10 - 50 50.000 đ

≥ 50 48.000 đ

48.000 đ

Sạc điện thoại dành cho SamSung Note 3 Xịn

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc A8

10 - 50 20.000 đ

≥ 50 18.000 đ

18.000 đ

Sạc A8

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc điện thoại dánh cho Iphone 6S giả Zin

10 - 50 48.000 đ

≥ 50 45.000 đ

45.000 đ

Sạc điện thoại dánh cho Iphone 6S giả Zin

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc chống lỗi dành cho điện thoại 6S AAA

10 - 50 40.000 đ

≥ 50 38.000 đ

38.000 đ

Sạc chống lỗi dành cho điện thoại 6S AAA

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Sạc A12

10 - 50 24.000 đ

≥ 50 22.000 đ

22.000 đ

Sạc A12

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S6 1.5m Xịn

10 - 50 12.000 đ

≥ 50 10.000 đ

10.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S6 1.5m Xịn

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S6 Xịn

10 - 50 12.000 đ

≥ 50 10.000 đ

10.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S6 Xịn

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S4 Loại 1

10 - 50 6.000 đ

≥ 50 4.000 đ

4.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho SamSung S4 Loại 1

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 7 Loại A+

10 - 50 15.000 đ

≥ 50 13.000 đ

13.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 7 Loại A+

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc Pisen điện thoại dành cho Iphone 4/5

10 - 50 25.000 đ

≥ 50 22.000 đ

22.000 đ

Cáp sạc Pisen điện thoại dành cho Iphone 4/5

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 5/6 Fox Com

10 - 50 20.000 đ

≥ 50 18.000 đ

18.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 5/6 Fox Com

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 4S/6S A+

10 - 50 13.000 đ

≥ 50 12.000 đ

12.000 đ

Cáp sạc điện thoại dành cho Iphone 4S/6S A+

bùi vũ hoàng
bùi vũ hoàng
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 41
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Cáp sạc điện thoại iphone 4 lô, thiết kế hai đầu dể xài

1 - 21 30.000 đ

21 - 51 20.000 đ

≥ 51 15.000 đ

15.000 đ

Cáp sạc điện thoại iphone 4 lô, thiết kế hai đầu dể xài

Phụ Kiện siêu sỉ lẻ
Phụ Kiện siêu sỉ lẻ
Loại hình: Điện tử
Đang bán: 75
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Hồ sơ cửa hàng đã xác thực
Bảo hộ người mua
Chat với chúng tôi